קונטרס ההשגחה האלוקית

מאת:
הרב ישבעם סגל

תוכן:

 ההשגחה האלקית על הבריאה היא חלק מהבריאה עצמה. שהרי העולם נברא כל רגע מחדש, ומכאן שההשגחה היא בכל רגע. עם ישראל מאמינים בני מאמינים כי הוי׳ הוא האלקים ואין עוד מלבדו. האמונה הטהורה של עם ישראל היא הודאה במציאות הבורא היא מעל ומעבר לענין המוכרח מצד השכל. אמנם גם מצד השכל כאשר מתבוננים שהעולם הוא מציאות גבולית – ש״קדמו ההעדר״ ונברא מאין, הנה מצד העיקרון ההגיוני שאין דבר עושה את עצמו, באים לידי הכרה, שישנו מי שברא את העולם ומנהיג אותו, אולם עם ישראל חלק אלוקה ממעל ממש יודעים בידיעה השייכת לעצם מציאותם שיש בורא לעולם והוא מהוה מחיה ומקיים אותם ומשגיח עליהם השגחה פרטי פרטית. על האמונה בבורא עולם ועל השגחתו על כל נבראיו לפרטי פרטיו ועל הבחירה החופשית בקונטרס שחיבר הרב ישבעם הלוי סגל. קראו ותיהנו! 

  • בחירה חופשית
  • ההשגחה האלוקית בעולם
  • הקדמה לקונטרס ההשגחה האלוקית
  • מהות ההשגחה הפרטית
  • מצות אחדות ה'
  • מצות האמנת אלוקות