חסיד באמונתו יחיה

מאת:
הרב ישבעם סגל

תוכן:
הרבי עורר בנו את הציפיה והתשוקה לגאולה האמיתית והשלימה, וכדי לזרז את הגאולה הורה לנו ללמוד ענייני גאולה ומשיח ובמיוחד בתורתו הוא, כי במקום של מחשבתו של אדם שם הוא נמצא. ומלימוד זה מגיעים למסקנה ברורה שהרבי הוא מלך המשיח והוא גואלנו ומצוה לפרסם זאת ברבים.  
  • הגאולה ומלך המשיח
  • הרבי הוא מלכנו משיחנו
  • הרבי מלך המשיח חי וקיים
  • ממוצע המחבר
  • מצוה לפרסם שהרבי הוא המשיח
  • נצחיות מלך המשיח
  • עקרונות בעולם החסידות