האם יש מזל לישראל? האם היהדות מקבלת את עניין המזלות? האם חודש שנולד בו האדם ישפיע על כל מהלך חייו ואופיו? האם לזמן יש השפעה על חייני?