איש ואשה זכו — שכינה שרויה ביניהם. לפניכם מושגים בנושא: המשפחה היהודית.