ניגון לראש חודש כסלו

מרש שמח זה שרו החסידים בהתלהבות בראש חודש כסלו תשל"ח, כשיצא הרבי שליט"א פעם ראשונה מחדרו לאחר התקף הלב. מתוך התקליט נעימות ליובאוויטש.

פרסום תגובה חדשה

test email