חיילי אדוננו

ניגון עליז זה מושר עם המילים : "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

 

עוד לפני 30 וכמה שנים, בשנות המ"מים, שרו אותו  עם המילים:
חיילי אדוננו מורנו ורבנו,
חיילי הרבי משיח צדקנו.
הוא יוליכנו עם טנקים לארצנו
עם המבצעים כנשק בידינו 
יבוא ויגאלנו!

פרסום תגובה חדשה

test email