ניגון הבעל שם טוב

ניגון הנקרא "ניגון הבעל שם טוב"

ניגון הנקרא "ניגון הבעל שם טוב". ניגון  מושך לב זה שרים בחסידות מודזיץ, והוא אחד הניגונים המושרים ב"קדושה" בשחרית של שבת. 

פרסום תגובה חדשה

test email