אום אני חומה

ניגון ריקוד מהפיוטים שאומרים בחג הסוכות ב"הושענות".

את הפיוט הזה אומרים ביום ג' של חג הסוכות.

מילות הניגון הן: "אבער א מעלה – ווידער א מעלה, אום אני חומה. אבער א מעלה – ווידער א מעלה, ברה כחמה. חאטש חאטש חאטש, גולה וסורה. דאך דאך דאך, דמתה לתמר".

ובתרגום חופשי: הנה מעלה ועוד מעלה –  אום אני חומה, מעלה ועוד מעלה- ברה כחמה. אף על פי ש – גולה וסורה, בכל זאת – דמתה לתמר!

פרסום תגובה חדשה

test email