אמונה

מה שצריך זה רק אמונה בהשם שהכל משמים, ואז יש כח לשמוח ולא לפחד כלל

הרב לאו מספר על ילדותו בשואה בצורה מרתקת, ומסביר איך נשאר בעל האמונה, ומדוע השואה מחייבת את עם ישראל להמשיך לשמור תורה ומצוות וביתר שאת.