האות-גימל

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות גימל בכל התנועות