האות-כף

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות כף בכל התנועות