האות-פה

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות פ"ה בכל התנועות