האות-צדי

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות צד"י בכל התנועות