האות-תו

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות ת"ו בכל התנועות