הרב-זמרוני-ציק

הנאום של הרב זמרוני ציק בהתוועדות י"א ניסן המרכזית ב770 בשנת תשנ"ה, בה זעק מקירות ליבו להתחזק באמונה הטהורה שהרבי מלך המשיח חי וקיים בגוף נשמה בגוף בשר ודם ועלינו להיות מוכנים לקבל את פניו בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תכף ומיד ממש!

אם יוכלו לשאול את הרב זמרוני: מה עושים כעת? בטוחני שהיה אומר: להמשיך לפעול בחיות ובשמחה לקבלת פני הרבי שליט"א משיח צדקנו ביתר שאת ויתר עז.