הרב-שמעון-וייצהנדלר

התוועדות עם הרב שמעון וייצהנדלר המדבר על כוחו של דיבור להפוך את העולם ולהביא את הגאולה.

הרב שמעון וייצהנדלר מסביר מהו סוד עניין הקרבנות, עליהם נאמר: "ריח ניחוח להשם".