הרב-שמעון-וייצהנדלר

הרב שמעון וייצהנדלר מסביר מהו סוד עניין הקרבנות, עליהם נאמר: "ריח ניחוח להשם".