חשיבות-לימוד-רמבם

הרמב"ם, אומר הרבי מלך המשיח שליט"א, קיבל על עצמו משימה נפלאה, שאין דומה לו בזה בכל ספרי גדולי ישראל מכל הדורות – לרכז בספרו את כל התורה שבעל פה כולה. ועל שם זה נקרא הספר "משנה תורה".

לאחר ששמענו שוב ושוב מהרבי אודות החיוב וההכרח לעשות "שטורעם" גדול ביותר בעניין לימוד הרמב"ם, ברור שצריך לעורר רבים שגם הם יצטרפו ללימוד היומי ברמב"ם באותו האופן שאנו מעוררים את הרבים להצטרף ללמוד החת"ת (חומש תהילים תניא) היומי.

הוראת הרבי ללמוד את הספר "היד החזקה" להרמב"ם היא מהפכה של ממש בלימוד התורה שבעל פה. כי ספר "משנה תורה" כולל את כל התורה שבעל פה אף הלכות בית המקדש, הלכות סנהדרין, הלכות מלכים וכו' שלא כ"שולחן ערוך" הכולל הלכות הצריכות בזמן הגלות. וכידוע, כל העוסק בהלכות "עולה" כאילו הקריב קרבן עולה וכיו"ב, כך שמי שלומד את הרמב"ם, כאילו קיים את כל המצוות כולן.