ירון-לונדון

חסידי חב"ד מניחים תפילין לירון לונדון. הוא קורא קריאת שמע ומכריז: יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד