לומדים-לקרוא-עברית

אותיות האל"ף בי"ת בציור חביב מתחברות למושגים הקשורים אליהן.

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות ת"ו בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות שי"ן בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות רי"ש בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות קו"ף בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות צד"י בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות פ"ה בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות עי"ן בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות סמ"ך בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות נו"ן בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות מ"ם בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות למ"ד בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות כף בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות יוד בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות יוד בכל התנועות

דרך קלה ומוחשית ללמוד לקרוא עברית – האות טי"ת בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות חי"ת בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות זין בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות ו"ו בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות ה"א בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות דלית בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות גימל בכל התנועות

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות בית

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות אלף בכל התנועות

לימוד אותיות האלף בית בדרך קלה ופשוטה