מגן-דוד

סוד האותיות במגן דוד – כפי שרואים בסרטון אפשר למצוא את כל אותיות האל"ף בי"ת מסתתרות במגן דוד.