מה-טבו-אהליך-יעקב

מהפסוק בפרשתנו פרשת בלק למדים על ההבדל בין "יעקב" ל"ישראל", בין "תורה" ל"מצוות", בין "בעלי תורה" לבין "בעלי עסקים", בין "אהל" ל"משכן" בין "גלות" ל"גאולה".

יעקב שוואקי בהופעת שירים מהממת: פתת לבי בתורתך, והשתחוו לה' בהר הקודש, משיח שיבא פתאם, טאטע, מה טובו אוהליך יעקב… ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך.