מנוחת-הנפש

כדי להסיר מעלינו מחשבות טורדניות – אין להתעסק במחשבה השלילית, אלא להסיח את הדעת. עם זאת, יש להתעמק במחשבה הרצויה, וכך לא יהיה מקום למחשבה אחרת.