נטיית-השם

לפניכם תבנית היסוד של נטיית השם: בזכר ובנקבה ביחיד וברבים.