סוכה

בכל שותפין מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה

לבנות סוכה ניידת מהודרת ב46 שניות עם אפשרות לטלטל אותה לכל מקום בו אנו נמצאים, זוהי בודאי המצאה נפלאה השייכת לימות המשיח.