פלסטיני-שהתגייר

לימות המשיח לא יהיו גרים. ברגעים האחרונים של הגלות עדיין אפשר להתגייר, ואכן הקב"ה אוסף את הניצוצות האחרונים של נשמות הגרים כאלה מפתיעים עד שקשה להאמין.