פרופסור-ברנובר

פרופסור ברנובר (ראש המרכז למגנטוהידרודינמיקה באונביברסיטת בן גוריון) ושני אורחיו — ד"ר ארנו פנסיאס (חתן פרס נובל לפיסיקה וסגן נשיא מעבדות בל בארה"ב) ופרופסור יורי ולדימירוב (מומחה לפיסיקה תיאורטית מאוניברסיטת מוסקבה) מדברים על דת ומדע.

פרופסור ברנובר (ראש המרכז למגנטוהידרודינמיקה באונביברסיטת בן גוריון) ושני אורחיו — ד"ר ארנו פנסיאס (חתן פרס נובל לפיסיקה וסגן נשיא מעבדות בל בארה"ב) ופרופסור יורי ולדימירוב (מומחה לפיסיקה תיאורטית מאוניברסיטת מוסקבה) מדברים על דת ומדע.

פרופסור ברנובר (ראש המרכז למגנטוהידרודינמיקה באונביברסיטת בן גוריון) ושני אורחיו — ד"ר ארנו פנסיאס (חתן פרס נובל לפיסיקה וסגן נשיא מעבדות בל בארה"ב) ופרופסור יורי ולדימירוב (מומחה לפיסיקה תיאורטית מאוניברסיטת מוסקבה) מדברים על דת ומדע.

פרופסור ברנובר (ראש המרכז למגנטוהידרודינמיקה באונביברסיטת בן גוריון) ושני אורחיו — ד"ר ארנו פנסיאס (חתן פרס נובל לפיסיקה וסגן נשיא מעבדות בל בארה"ב) ופרופסור יורי ולדימירוב (מומחה לפיסיקה תיאורטית מאוניברסיטת מוסקבה) מדברים על דת ומדע.