רבי-יחיאל-מיכל-מזלוטשוב

הבעל שם טוב הקדוש לפני הסתלקותו ביקש שינגנו את ניגון הרחמים של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב לפניו.