שבט-דן

מטה דן הוא השבט המופקד על חודש טבת. את שבט דן מאפיינת תכונת השיפוט – "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל". השופט מתנהג לפי מידת הדין.