תהלוכות-לג-בעומר

ילדי ישראל מקדשים את השם בתהלוכת ל"ג בעומר ברחבי פריז.

תהלוכות ל"ג בעומר שהנהיג הרבי מלך המשיח כובשות את העולם.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח הנהיג תהלוכות המיועדות לפרסם יהדות ואלוקות בל"ג בעומר, וכל שליחיו בכל פינה בעולם מתחילים לארגן תהלוכות כאלה כבר מלפני פסח.

תהלוכות הילדים בל"ג בעומר שהנהיג הרבי מלך המשיח תופסות תנופה ותאוצה וכל שנה גדל מספר התהלוכות ומספר המשתתפים בתהלוכות. וכמובן ב770 התהלוכות פועלות קידוש ה' גדול בעולם.

תהלוכות הילדים בל"ג בעומר שהנהיג הרבי מלך המשיח תופסות תנופה ותאוצה וכל שנה גדל מספר התהלוכות ומספר המשתתפים בתהלוכות. וכמובן ב770 התהלוכות פועלות קידוש ה' גדול בעולם.