הרבי הורה לימוד השווה לכל נפש חת"ת (חומש תהילים תניא) בכל יום. לימוד זה הוא סגולה תמיד ובמיוחד בזמנים לא קלים.