פורים תשי"ג – מותו של סטאלין

הקראת כתבה
יום שני י״ב אדר ה׳תשע״ח
…ואז לפתע בסמיכות לחג הפורים מת סטלין, העלילה בוטלה והיהודים שוחררו! ואכן היתה זו פעולה של הרבי…
מאת הרב רפאל חרותי
תהילים (2)

פורים תשי"ג

…"קבוצה גדולה של רופאים יהודיים הנמנים ברובם על ארגון יהודי בינלאומי נתפסה לאחר שרצחה שני קצינים וזממה להתנקש במנהיגים ואנשי צבא נוספים"  – כך הושמעה הידיעה שוב ושוב בכל מהדורת חדשות. הימים היו ימי האימה בבריה"מ. בראש המדינה הגדולה עמד סטלין, שליט עריץ ואכזר שלא היסס לחסל את כל מי שחשב אחרת ממנו, גם אם הוא בן עמו וגם אם הוא חברו למפלגה. יש אומרים שאותו סטאלין היה מפלצת נוראה בהרבה מאותו צורר של השואה שכן ההוא ימ"ש הרג מיליוני יהודים ואילו הרודן הרוסי הרג גם מיליונים מבני עמו רק בגלל שחשבו אחרת ממנו. מכל שכן וקל וחומר כשהיה מדובר על יהודים – פה כבר חצתה שנאתו את כל הקווים ומסתבר שלא נפלה משנאת הצורר הנאצי ימ"ש. התוכנית השטנית שלו שנחשפה לאחר מותו הייתה להשמיד את כל מיליוני יהודי ברית המועצות ובכמה שלבים.

השלב הראשון היה מאסרם של רופאים יהודיים.  שלב שני הסתת ההמון נגד היהודים ברדיו ובעיתונות. שלב שלישי משפט ראווה מבויים. שלב רביעי כהגנה כביכול עליהם  מפני זעם ההמון יוגלו היהודים לסיביר ברכבות כשגם בתחנות שבדרך לא יהיו מוגנים ממבקשי רעתם ואלו שישרדו ויגיעו לסיביר ישוכנו בצריפים עם חלונות פתוחים ללא זגוגיות עד למותם בקור הנורא.

כדי למנוע כל ניסיון התערבות מבחוץ הקיפו כוחות צבא מתוגברים של מטוסים, טילים נגד מטוסים וטנקים את העיר מוסקבה.

במילים אחרות: העם היהודי עמד זמן קצר לאחר השואה – לפני שואה נוספת ר"ל!!

ההסתה נגד היהודים הלכה וגברה מיום אל יום. אם היו יהודים שחשבו שעובדת היותם קומוניסטים נאמנים מעניקה להם חסינות בפני הפורענות באה המציאות וטפחה על פניהם. על יהודי רוסיה נפל פחד גדול. בחרדה גוברת והולכת ציפו למשפט ראווה שתוצאותיו היו ידועות מראש. גם אם לא היה ברורה התכנית השטנית לשלביה היה חשש רציני שכאשר יורשעו הרופאים יעמדו יהודי רוסיה בפני סכנה מוחשית של פוגרומים. ובעצם החלו הצרות מיד. יהודים סבלו מחרפות וגידופים, פוטרו מעבודתם, הושפלו ונרדפו, לא אחת נזרקו בכוח על ידי מספר בריונים  מרכבות נוסעות.  לא פלא אפוא שיהודים פחדו לצאת לרחוב!

ואז לפתע בסמיכות לחג הפורים מת סטלין, העלילה בוטלה והיהודים שוחררו!

הרבי מציל ב – 770

בחצר הרבי נודע על פרוץ המאורעות חמישה ימים לפני שהם החלו. לא שכולם הבינו זאת מיד, אך הייתה הרגשה שמשהו עומד להתרחש כאשר בכ"א טבת, סתם יום של חול, חורג הרבי ממנהגו ומוציא לאור מאמר חסידות. תוכן המאמר היה יכולתם של ישראל להתגבר על קשיי הגלות כי "מפי עליון לא תצאנה הרעות"…

פורים תשי"ג. קהל גדול נאסף במוצאי יום הפורים בבית מדרשו של הרבי, המכונה על שם מספר הבית "סוון סוונטי" (770) כדי לשמוח עם הרבי בשמחת חג הפורים. אך השמחה הפעם לא הייתה שלמה. רבים מן הנוכחים היו יהודים מרוסיה שרק לפני מספר שנים יצאו מאחורי מסך הברזל. חלקם "ישבו" בכלא שנים לא מעטות והרגישו את נחת זרועו של סטלין על בשרם. הם וחבריהם לא יכלו שלא לחשוב על אחיהם שנשארו במדינה ההיא ובנוסף לכל צרותיהם התווספה לאחרונה סכנה נוראה. בהיסטוריה היא נקראת "משפט הרופאים" ובפי היהודים "עלילת הרופאים" בדומה לעלילות הדם שהעלילו שונאי ישראל על היהודים.

לאחר מספר שעות בהן השמיע הרבי דברי תורה, בתוכם מאמר חסידות, שר ואמר לחיים עם הקהל, בשעה ארבע בבוקר לערך הרצינו לפתע פניו הקדושות וכשהוא נכנס לדבקות בפנים לוהטות פתח ואמר (בתרגום חופשי):

"כאשר הפילו את הצאר הרוסי נערכו שם בחירות. אל החסידים הגיעה הוראת הרבי דאז להצביע בבחירות. אחד החסידים, מתמיד גדול ומופשט מהוויות העולם, הלך לקיים את ההוראה בדחילו ורחימו. בהגיעו למקום הבחירות פגש בחסידים אחרים שהדריכו אותו באשר לתהליך ההצבעה. בדרכו לצאת מהמקום הבחין בקבוצה של אנשים שעמדו והכריזו שלוש פעמים את קריאת העידוד הרוסית: הורה, הורה, הורה(ה"א שרוקה, רי"ש פתוחה). החסיד הצטרף לצעקה אלא שעשה זאת בלשון הקודש"… וכאן הרים הרבי את ידיו הקדושות שלוש פעמים ואמר בקול גדול: הוא רע, הוא רע, הוא רע "…

הרבי פנה לימינו וחזר שנית על הסיפור כשהוא מסיים שוב בהרמת ידיו ולאחר מכן חזר על הדברים כשהוא פונה לשמאל בית המדרש ופעם נוספת כשהוא פונה לקהל היושב מאחוריו… ליבם של החסידים המשתאים קלט את המסר ובבת אחת פרצה מכל הפיות הקריאה: הוא רע, הוא רע, הוא רע…

לאחר ש- 770 געש ורעש במשך דקות ארוכות נכונה לנוכחים הפתעה נוספת: הרבי, שלא כדרכו, התכונן לאמירת מאמר נוסף.

חלפו יומיים והתפרסמה בכל העולם הידיעה על מותו של סטאלין ימ"ש. יהודי ברית המועצות נשמו לרווחה ועמם כל יהדות העולם. התברר שבאותה שעה ממש בהישמע קריאת ה"הוא רע" בהתוועדות הרבי חטף הצורר שבץ שהביא את מותו!

בח"י אדר, יום חול רגיל, שוב מפתיע הרבי ומוציא לאור מאמר חסידות, שבו דובר אודות ייחודו של עם ישראל אל מול אומות העולם ועל כוחם המיוחד של צדיקים לפעול נפלאות!

פרסום תגובה חדשה

test email