הרבי מושך בחוטי המהפכה ברוסיה

הקראת כתבה
יום ראשון י״א אדר ה׳תשע״ח
הרבי הקודם נלחם נגד מעצמת הרשע, נאסר על פעילותו וניצל בנס מפסק דין של מיתה בירייה. אחר כך גורש משם והמשיך להנהיג את המחתרת החסידית שם מארה"ב. ואחריו המשיך הרבי את פעילותו ביתר שאת.
מאת הרב רפאל חרותי
חנוכה

הראשון שעמד איתן מול הגנוסייד הרוחני בבריה"מ היה הרבי הקודם. הוא פיתח פעילות ענפה לייסוד תלמודי תורה, ישיבות, בתי כנסת ומקוואות. שליחיו שהושבעו על ידו למסור נפשם על עניני היהדות עד טיפת דמם האחרונה הגיעו לכל מקום, תמכו בשומרי שבת, מלו ילדים בסתר וייסדו במחתרת בתי כנסת ישיבות ומקוואות. במקום כל בית ספר יהודי שנסגר ייסדו "חדר", מימנו שכרם של המלמדים שלימדו במרתפים ובעליות גג וכשנתפשו ונשלחו לארץ גזרה מבלי לדעת מה יעלה בגורלם ואם יזכו בכלל לבוא לקבר ישראל, הוחלפו מיד באחרים. החסידים עבדו ופעלו ללא מורא – והפחד באותם ימים היה עצום – כדי שהגחלת היהודית לא תכבה.  כשנתפסו היו אנשי המחתרת עוברים חקירות מלוות בעינויים נוראים ובאם זכו להישאר בחיים היו נשלחים לסיביר לעבודת פרך ששברה את גופם ורבים נורו ומקום קבורתם לא נודע. אך דבר לא הרתיע את חברי המחתרת שידעו היטב את הצפוי להם אם יתפשו וכשהשלטונות סגרו בתי כנסת הם המשיכו לארגן תפילות בבתיהם, כשלא התירו תלמודי תורה הם היו מלמדים במרתפים ובעליות גג וכשנתפש מלמד ונשלח לארץ גזרה היו באים שניים במקומו תוך סכנת נפשות יומיומית. איש לא חשב שלא לעשות ברית מילה אף שזו הייתה סכנה הן למוהל והן להורים.

הרבי הקודם נלחם נגד מעצמת הרשע נאסר על פעילותו וניצל בנס מפסק דין של מיתה בירייה. אחר כך גורש משם והמשיך להנהיג את המחתרת החסידית שם  מארה"ב. לאחר הסתלקותו המשיך הרבי שליט"א להנהיג את המחתרת מארה"ב.

על טפח מפעילות ה"משיכה" של הרבי ב"חוטי המהפכה" ברוסיה העיד מר לובה אליאב מי ששימש כמזכיר הראשון  בשגרירות ישראל במוסקבה בתקופת נשיאותו של הרבי מה"מ:

"חסידי חב"ד הם אלו שחוו יותר מכולם את העוצמה של השלטון הקומוניסטי במלחמתו נגד היהדות – אבל תודות לפעילות של חב"ד, שם באותן שנים קשות, כולם יכולים היום להיווכח שעם ישראל חי!

הרשת של חב"ד מסרה נפשה למען היהדות ועשתה עבודת קודש ימים ולילות תוך סכנה יומיומית לחייהם. אנו בשגרירות סייענו לפעילות המחתרתית הזו בספרי קודש, סידורים, תפילין, מזוזות וחומר הסברה על יהדות שהצלחנו להגניב בדרך לא דרך מהארץ. אמנם לא הסתכנו כדוגמת החסידים שכן היינו בעלי חסינות דיפלומטית ומי שנתפס ננזף ובמקרה 'הכי גרוע' סולק מבריה"מ..

כשנסעתי לארה"ב בשנת תשכ"ה נפגשתי עם הרבי לשיחה בת שבע שעות רצופות! נוכחתי שלא זו בלבד שהוא שנותן את ההוראות ומושך בחוטי הרשת המחתרתית הזו שם אלא שהרבי יודע עלי ועל הפעילות שלי כאילו היה שם בעצמו… הוא ידע גם על כל הפגישות שלי בשגרירות עם אנשי חב"ד. נדהמתי מהבקיאות העצומה שלו בכל המקומות שבהם מתנהלת פעילות יהודית, הוא הכיר כל שליח וכל מלמד ובמשך כל הלילה עשה אתי למעשה מסע בעל פה בכל רחבי בריה"מ. הייתי ממש מוקסם ונדהם מהידע הרב שלו בכל הנעשה שם ובשליטה המוחלטת שלו על כל הפעילות המחתרתית הזו, ו…הוא לא החזיק בידיו שום רשימה!

היום אפשר לומר בפה מלא לנוכח ההתעוררות היהודית הגדולה שם  כי יש יהודי אחד שכולם חייבים לו תודה על יהדות רוסיה שנשארה: הרבי מליובאוויטש!"

אלא שיתכן ולובה אליאב לא ידע שהרבי לא רק הציל את נשמתם של היהודים אלא גם את גופם ועל כך בסיפור הבא.

פרסום תגובה חדשה

test email