אלפים ושמונה מאות עבדים!…

לע"ל לכל יהודי יהיו אלפים ושמונה מאות עבדים! ואם יהודי ישאל: מה יעשה עם כל כך הרבה עבדים, כי הוא צריך ללמוד את תורתו של משיח?! – הנה שאלה זו תהיה מן השאלות שישאלו את משיח-צדקנו, והוא יתרץ אותה"…