הביאו עלי כפרה

אמר הקב"ה: הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח. כיצד בעל גבול יכול לכפר על מקורו הבלתי גבולי? בתור מה מבקש מאיתנו הקב"ה לכפר עליו?… בתור "בני בכורי ישראל"?… בתור החצי השני שלו?… בתור "במי נמלך? בנשמותיהם של צדיקים", "ועמך כולם צדיקים".