הכלה בהמתנה

עם ישראל ארוסתו של הקדוש ברוך הוא מזמן מתן תורה. כבר אלפי שנים הכלה מחכה לחתונה – הגאולה האמיתית והשלימה… עד מתי?