המשחק מכור!…

כל מה שקורה בימות המשיח בהם אנו נמצאים ומה שעתיד לקרות כולל החזרה בתשובה של כל יהודי כי לא ידח ממנו נידח, תחיית המתים, האלף השביעי, התגלות ה' – הכל לפי הכוונה העליונה. המשחק מכור!…