הקב"ה משחק עם לויתן

מה עושה הקב"ה במשך היום? שלוש שעות ראשונות הקב"ה עוסק בתורה, שנית דן את כל העולם… שלישית יושב וזן את כל העולם מקרני ראמים ועד ביצי כנים, רביעית משחק עם לויתן שנאמר: 'לויתן זה יצרת לשחק בו' (עבודה זרה ג, ב)