חסידי חב"ד "בריות משונות"

כשהרבי הריי"צ יצא בקריאה "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", שאל איש אחד את חברו: מיהם הליובאוויטשער'ס? ענהו חברו: "ליובאוויטש" הם בריות משונות המאמינים שמשיח יכול לבוא מחר…