למה מצפים בגאולה?

יש אנשים החושבים שמשמעות הגאולה היא שהקב"ה יקח את כל המסכנים לבית המקדש ויעשה להם "סטייקיה" גדולה. האמת היא ש"באותו הזמן לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".