מים תחתונים בוכים!…

מאז שהבדיל הקב"ה בין מים עליונים (שמים) למים תחתונים (מעיינות), הרי שכל המעיינות בוכים ומביעים רצונם להיות לפני המלך הקדוש. ומהו רצונם? להיות תשמישי קדושה – לנטילת ידים, לטבילה במקוה, לשתיית מים בברכה ראשונה ואחרונה… (ע"פ ליקוטי דבורים לה"ק ג-785)