צריך רק מזלג וכפית…

מגיעים כבר אל ה"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". לסיום העבודה בשית אלפי שנין, ביום ששי לאחר חצות, שאז טועמים ממאכלי השבת – טועמיה חיים זכו!… המאכלים מוכנים, צריכים רק מזלג וכפית לברך ולאכול… (ע"פ הרבי ש"פ יתרו תשמ"א).