קניגיא ושחוק

כל ההסתרים וההעלמות הן קניגיא ושחוק, הקב"ה משחק אתנו ב"מחבואים", ומצפה שנחפש אותו… המשחק שתכליתו ההתגלות עומד להסתיים. בסוף נבין שהמשחק היה "מכור" מראש… הכל מתאים לתכלית הכוונה העליונה…
"אז ימלא שחוק פינו"…