יש לך טענות?… אתה האשם!…

יש לך (הקב"ה) טענות נגד יהודים?! אתה אשם בכך מכיון שבראת את היצר הרע! רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב שאור שבעיסה, והרי אתה בראת את השאור והכנסתו לעיסה. אם כן, מדוע יש לך טענות?!… (הרבי ש"פ בהעלותך תשמ"א).