בישיבת חב"ד בישוב יצהר שרים את השיר: חזון אחרית הימים

בישיבת חב"ד ביצהר חיים גאולה ושרים את חזון אחרית הימים