הכל משמים

מה שצריך זה רק אמונה בהשם שהכל משמים, ואז יש כח לשמוח ולא לפחד כלל