הניגון: עוצו עצה ותופר

חורשי מזימות רעות לא יעלה בידם לעשות רע, כאשר מתפללים: עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל. שהרי לא ינום ולא יישן שומר ישראל.