הרבי הבטיח: הגיע זמן גאולתכם

הרבי הבטיח: ארץ ישראל המקום הבטוח ביותר בעולם. הגאולה כבר כאן!