הרבי מחולל ניסים באגרות קודש

רב העיר לוד מסביר שהרבי חי וקיים כפשוטו ממש, והראיה, שמחולל נפלאות באמצעות האגרות קודש!