הרבי מלך המשיח חי וקיים ועומד להתגלות

שמחה גדולה בבית חיינו 770 כהכנה לגאולה הקרובה מאוד