הרב רוטנשטיין מסביר שהמשיח כבר התגלה

הרב מרדכי רוטנשטיין מסביר שהרבי מלך המשיח חי וקיים ב770.